Dit help-onderwerp beschrijft de wijze waarop vragen kunnen worden gesteld over de inhoud van een aanvraag via de functionaliteit 'Vragenronde'.

Om vragen te kunnen stellen via een vragenronde dient de inkopende organisatie een vragenronde geactiveerd te hebben binnen de aanvraag.

 

Indien er een vragenronde actief is, is dit zichtbaar doordat in de navigatiebalk onder het menu 'Offertes' het menu 'Vragen & Mededelingen' wordt getoond. Indien er geen vragenronde actief is, is onder het menu 'Offertes' het menu 'Mededelingen' zichtbaar.


Vragen stellen

Vragen verwijderen

Vragen indienen

Antwoorden bekijken

Vragen stellen

Volg onderstaande stappen om een vraag te stellen via de functionaliteit 'Vragenronde':

 

 1. Plaats je cursor op het object (bijv. vraag, bijlage of 'Prijzenblad') waarover je een vraag wilt stellen.
 2. Klik op de knop 'Stel vraag' dat verschijnt bij het object. Dit opent een nieuw venster.

De knop 'Stel vraag' verschijnt pas nadat je de uitnodiging tot deelname aan de aanvraag hebt geaccepteerd. Dit doe je in het menu 'Offerte' van de aanvraag.

 

 1. Voer je vraag in in het geopende venster.
 2. Optioneel: geef als de vraag betrekking heeft op een bijlage in het veld 'Referentie' een verwijzing in waar de vraag betrekking op heeft (bijv. bladzijde of paragraafnummer binnen de bijlage).

Voer maar één (1) vraag per keer in. Indien je meerdere vragen hebt over het betreffende object volg stap 5 en klik dan nogmaals op de knop 'Stel vraag' bij het object

 

 1. Klik 'Bevestig' om de vraag op te slaan.
 2. Herhaal bovenstaande stappen voor alle vragen die je wenst te stellen. De opgeslagen vragen worden getoond in de tab 'Vragen' binnen het menu 'Vragen & Mededelingen'.

 

Om je vragen zichtbaar te maken voor de inkopende organisatie dienen ze na het opslaan ook ingediend te worden. Zie hiervoor de onderstaande uitleg over 'Vragen indienen'. 

 

 

Vragen verwijderen

Volg onderstaande stappen om een vraag te verwijderen:

 

 1. Klik op het menu 'Vragen & Mededelingen'.
 2. Klik op de tab 'Vragen' indien deze niet standaard opent.
 3. Klik op de subtab 'In te dienen'. 
 4. Plaats de cursor op de te verwijderen vraag.
 5. Klik op de knop 'Verwijderen' en bevestig het verwijderen van de vraag.

 

Het is alleen mogelijk een nog niet ingediende vraag te verwijderen.

 

Vragen indienen
 

Na het opslaan van vragen dienen deze, om zichtbaar te worden voor de inkopende organisatie, te worden ingediend

 

Het indienen van vragen is alleen mogelijk door de team manager (van jouw organisatie) voor deze aanvraag.

 

Volg onderstaande stappen om je vragen in te dienen:

 

 1. Klik op het menu 'Vragen & Mededelingen'.
 2. Klik op de tab 'Vragen' indien deze niet standaard opent.
 3. Klik op de subtab 'In te dienen'. Via de rode markering wordt het aantal in te dienen vragen aangegeven.
 4. Klik rechtsboven op de knop 'Indienen' en bevestig het indienen van de vragen. Hiermee worden de vragen zichtbaar voor de inkopende organisatie.

 

Optioneel kan één (1) enkele vraag worden ingediend door je cursor op de betreffende vraag te plaatsen en te klikken op 'Indienen'.

 


Antwoorden bekijken

Volg onderstaande stappen om de antwoorden op de gestelde vragen te bekijken:

 

 1. Klik op het menu 'Vragen & Mededelingen'.
 2. Klik op de tab 'Vragen' indien deze niet standaard opent.
 3. Klik op de subtab 'Beantwoord' om een overzicht te krijgen van de beantwoorde vragen. 

 

Indien de inkopende organisatie vragen heeft beantwoord ontvang je hiervan een e-mail notificatie.