Menu aanvraag

Menu team

Menu offerte

Menu berichten


Bekijk de help-onderwerpen Aanvraag openen, bekijken en accepteren en Aanvraag beantwoorden en respons indienen voor meer informatie over het beantwoorden van de aanvraag.

 


Menu Aanvraag

In het menu aanvraag staat informatie die door de inkoper wordt verstrekt. Deze gegevens kunnen niet bewerkt worden. Het menu aanvraag bevat altijd het tabblad Bijlagen en optioneel de tabbladen Uitnodiging en Instructie. De zichtbaarheid van de tabbladen Instructie en Uitnodiging wordt bepaald door de inkoper.

 

Menu Team

Het menu Team biedt de mogelijkheid om collega's toe te voegen aan de aanvraag om zo gezamenlijk aan de offerte te kunnen werken. De toegevoegde collega's krijgen de rol Lid binnen het team. Met deze rol kunnen collega's informatie toevoegen aan de offerte. Het is met de rol Lid niet mogelijk om de offerte in te dienen. Dit is voorbehouden aan de collega met de rol Teammanager.


Menu Offerte

De tabbladen in het menu Offerte worden gebruikt om jouw offerte informatie op te vragen. Dit menu bevat altijd de tabbladen Toelichting, Bijlagen en Indiening en optioneel de tabbladen Vragenlijst en Prijzenblad. De zichtbaarheid van de tabbladen Vragenlijst en Prijzenblad wordt bepaald door de inkoper. De kenmerken van de tabbladen zijn als volgt:

 

Vragenlijst

Een vragenlijst is een set van vragen in elektronisch formaat welke gebruikt wordt als onderdeel van een aanvraag. De vragenlijst wordt gebruikt om gestructureerd vragen te stellen, wat leidt tot het ontvangen van gestructureerde offertes. Een vragenlijst kan opgebouwd zijn uit drie typen objecten: open vraag, gesloten vraag en tekst.

 

Prijzenblad

Een prijzenblad is een document dat specifiek gebruikt wordt om prijsgerelateerde informatie op te vragen.

 

Toelichting

Geeft de mogelijkheid om een nadere toelichting te geven op de offerte, voorzover voor deze toelichting geen plaats is in de vragenlijst.

 

Bijlagen

In dit tabblad kunnen bijlagen worden toegevoegd die de offerte of delen daarvan bevat(ten).

 

Het type bijlage dat kan worden toegevoegd is vrij. Bijvoorbeeld doc, pdf, xlsx, doc, docx, rtf, csv, dwg, rvt, etcetera.
De maximale grootte per bijlage is 150Mb.

 

Indiening

De uiteindelijke indiening van de offerte vindt plaats vanuit dit tabblad.

 


Menu Berichten

In het menu Berichten is alle communicatie tussen jou en de inkopende organisatie ondergebracht.

 

Zie het help-onderwerp Berichten voor meer informatie over het lezen en versturen van berichten.